Maria holder Jesusbarnet
En kortfilm om Jesu Kristi fødsel

Denne 18 minutter lange dramatiseringen av historien om Kristi fødsel forteller på levende vis om de hellige hendelsene som er omtalt i Matteus’ og Lukas’ evangelium i Bibelen. Reis sammen med Josef og Maria fra Nasaret til Betlehem. Se hyrdenes ærefrykt på Judeas sletter. Kjenn de vise menns glede når de kneler for Verdens lys – Frelseren Jesus Kristus.

Flere måter å være lys for verden på