Hva er Lys for verden?

“Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres Far i himmelen” (Matteus 5:16).

Hva er Lys for verden?

#LysForVerden er en oppfordring til å gjøre julen til en tid for tjeneste. Det er en verdensomspennende bevegelse for å røre ved hjerter og forandre liv ved å gjøre det Jesus gjorde: fø de sultne, trøste de ensomme, besøke de syke og lidende og vise alle vennlighet. Jesus sa: “Dere er verdens lys” (Matteus 5:14). #LysForVerden er den perfekte måten å la vårt – og hans – lys skinne klart.

Daglige tjenesteforslag

#LysForVerden-initiativet utfordrer oss til å vise kjærlighet til andre på samme måte som Jesus gjorde under sitt jordiske virke. I desember blir det gitt konkrete tjenesteforslag for å hjelpe oss å fokusere på å hjelpe andre i julen. For å delta kan du laste ned en kalender med oversikt over forslagene.

Spesielle søndagsmøter

Søndagen før jul har vi et spesielt sabbatsmøte med fokus på Jesu Kristi fødsel og liv. Venner og bekjente som ikke tilhører vår tro, er velkommen hver søndag, men er spesielt invitert til å komme og tilbe sammen med oss den dagen.

#LysForVerden hver dag

Hver jul gjør Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige en storslagen innsats for å spre #LysForVerdens budskap og misjon. Du kan imidlertid gjøre det hele året ved å tenke på hvem du kan yte tjeneste for hver dag.

Andre måter å lyse opp verden på