Velkommen

Kom nærmere Jesus denne julen ved å se den nye kortfilmen om hans fødsel. Tenk på måter du kan være et #LysForVerden og gjøre julen til en høytid fylt av tjeneste. Bli med oss når vi følger Frelserens eksempel ved å yte tjeneste til andre én for én – på sammen måte som han gjorde.

Kristusbarnet

17:56

Jesus underviste at vår himmelske Fader er der for oss når vi henvender oss til ham. Når vi bygger en relasjon til Gud, kan vi bruke hans kraft til å overvinne våre utfordringer. Du kan begynne din ferd mot å kjenne Gud ved å utvikle tro, omvende deg fra dine synder, bli døpt og motta Den hellige ånds gave. Fortsett på stien som leder til Gud ved å be til ham, lese hans ord, gå i kirken, lære om Jesus og yte tjeneste for andre.